Teologie

Die Lewende Christus “Sodat ons Hom mag ken…”: (fil. 3:10)• Geloofsgroei beteken dat ons toeneem in ons betekenis van Wie Christus werklik is en dat ons al hoe meer op Hom alleen vertrou vir die lewe• Die kern van ons Christelike geloof is geloof in...

Keuse van gemeenteproses

Gemeenteprosesse waarin Communitas gemeentes begelei Kyk gerus na die onderstaande lys van prosesse om ‘n keuse te maak van die prosesbegeleiding wat u gemeente nou nodig het. a. Visionering Communitas se fasiliteringspan het ‘n visioneringsproses ontwerp vir die...

Wat is die vennootskap van gestuurde gemeentes?

 Wat is die vennootskap van gestuurde gemeentes? ’n Netwerk van gemeentes wat die volgende visie deel:Om te luister na God se spesifieke roeping vir ons, om deur God gestuur te word en om deur die Heilige Gees bemagtig te word om deel te wees van God se sending...