A Question of Time

As convener of the conflict resolution group for Tabernacle Ministries you receive this report from Pastor Green, a retired pastor who was called in by members of the Redwood Tabernacle Church to help with problems in the  church. Pastor Green has no formal...

Reveal – Where are you?

NAVORSING (Lees die volledige opsomming hier)Met die naderende voltooiing van Willow Creek se ambisieuse bouprojek in 2003, het die leierskap van Willow met ‘n strategiese proses begin om God se wil vir die toekoms te onderskei. Drie vrae het hulle strategiese proses...

Kerkraadskoling

Kerkraad en gemeenteleierskolingWord dokument 372 KBKerkraad en gemeenteleierskolingWord dokument 195 KBDriehoek modelPowerPoint 1.1 MBThe In-between ChurchPowerPoint 4 MBSystem sensitive leadershipPowerPoint 38 KBEverett Rogers se Diffusion of Innovation...

Inskrywings stroom in vir Verantwoordelike Vernuwing 2008

Volgens Gielie Loubser word die Stellenberg kantoor oorval met belangstelling vir vanjaar se Verantwoordelike Vernuwing konferensie. Inskrywings word steeds aanvaar, maar van die werkswinkels is reeds vol of byna vol so, ons moedig mense aan om maar sou gou as...