Narratiewe benadering tot gemeentes

PowerPoint aanbieding, by ring van Albanie in 2003, oor ‘n narratiewe benadering tot gemeentes.  (Konsepte aangepas uit die narratiewe terapie van JF Pienaar: Die begeleiding van ‘n predikant tydens sy mid-lewe: ‘n eko-hermeneutiese perspektief 1996.)

Coenie Burger

Coenie Burger Communitas: Voortgesette Bedieningsontwikkeling en navorsing My werk by Communitas is om te help beplan aan die VBO-program watjaarliks aangebied word en om studiegroepe oor Bedieningsprobleme of –geleenthede te organiseer. Ek het redelik vroeg in my...

Monty Sahd

Monty Sahd Skriba Kuratorium Ek werk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir die finansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wyse betrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorberei vir die...

Divine Robertson

Divine Robertson Admin Beampte Communitas Ek werk al 10 jaar as deel van die Communitas-span en dit het my aan ‘n nuwe wêreld blootgestel van gemeentes, predikante en gemeenteleiers. Ek geniet dit om met gemeenteleiers en predikante te skakel om ons...

Sharon Naudé

Sharon Naudé Ontvangsdame Ek is getroud met 2 kinders, en hou daarvan om met mense te werk. My doel in die lewe is om deur die genade van die Here ‘n lig te wees in die wêreld. Ek is werksaam by Communitas vir 4 jaar, en is verantwoordelik vir ontvangs en die verkoop...