2009 Konferensies

Klik hier vir die kalender en blaai na 2009 vir dié konferensies wat al gelys is. 17-18 Februarie ’n Gebedskonferensie vir geestelike leiers en predikante.  18-20 Mei 2009 Wat kan ons uit die Handelinge boek leer oor Missionôre Gemeentewees. ‘n Kursus wat...

2008 Konferensies

Kalender – klik op die Agenda  opsie om ‘n lys van al die komende konferensies te sien. Hier is ‘n direkte skakel na twee van die konferensies se inligting: Cedarberg 2008 Verantwoordelike Vernuwing 2008

Lidmaatdeelname: die storie van ‘n inkommer

1. Hoe nuwelinge kan seker maak dat hulle as ‘inkommers’ en nie as ‘indringers’  beskou word nie Inkommers moet die inisiatief neem om in te skakel en uit eie oortuiging betrokke te raak.Laat dit duidelik word deur aksie en nie net deur...

Demografie – ’n Golf van Verandering

1.  Demografie verwys na bevolkingsamestelling.Nooit staties – maar dinamies. Bely:Nie al die kennis in pag – daarom nie al die antwoorde.Verstaan elke samelewing uniek: Verskillende faktore – soos bv. ekonomie en ekologie – laat proses van demografiese...

Die geestelike werker in ‘n plattelandse gemeente

Hoeis/ word geestelike sorg ‘n bron van hoop? Dr Jannie Richter 18 Mei 2008 – tydens Cedarberg-konferensievir Plattelandse gemeente 1. ‘nGeestelike gesprek ‘n Onlangse gesprek met ‘n egpaar tydenshuisbesoek. Na ‘n vriendelike ontvangs,...