Covid-19 & die Ekonomie

Vir VBO punte:  kontak asb bleibbrandt@sun.ac.za sodat u op Hugenote Kollege se platform kan regisreer om sodoende VBO punte te kan verwerf. Video’s beskikbaar by: Video 1: https://www.youtube.com/watch?v=VJOzQlqEi2k&t=1580s Video 2:...

VBO vrae en antwoorde

VBO: Vrae en Antwoorde 1.    Wat is VBO? VBO staan vir “Voortgesette Bedieningsontwikkeling”.   2.    Is VBO verpligtend? Ja.  Die Algemene Sinode het in Junie 2007 ’n sterk besluit oor Voortgesette Bedieningsopleiding geneem....

Verslag van VBO aan ringe Augustus 2008

Sinode van Wes- en Suid-Kaapland VERSLAG VAN VBO AAN RINGE Augustus 2008 (Laai dié dokument as ‘n Word file af – 70 KB) 1. KONTAK BESONDERHEDE Telefoon: 021-808-3624 –  Faks: 021-886-5701 – E-pos: cmer@sun.ac.zaPosadres: Communitas, Posbus 3322,...