Sias Meyer

Terugvoer VBO 1 geestelike Leierskap – Sias Meyer My persoonlike verwagtings rondom “geestelike leierskap” het natuurlik meer te doen gehad met my eie vrae oor my bediening as oor die “beginsels” of teoretiese onderbou van die verskynsel van leierskap. Tans wonder ek...

Schalk Kotzé

VBO 1: GEESTELIKE LEIERSKAP11 – 13 MAART 2008Schalk Kotzé – Oudtshoorn Moedergemeente 1. Wat het jy vir jouself geleer?Die belangrikheid om my eie roepingsverhaal gereeld af te stof en ook na ander s’n te luister. Dit gee rigting, motivering en dankbaarheid in my...

Philip Scholtz

KURSUS: GEESTELIKE LEIERSKAP: 1. WAT HET JY GELEER?In die uitdagende tye waarin ons in Suid-Afrika en Afrika leef is dit van uiterste belang om as geroepenes van Jesus Christus te leef. Vir my was dit daarom waardevol om net weer bewus te word van Wie is die Een wat...

NJ van As

GEESTELIKE LEIERSKAP 11-13 MAART 2008VERSLAG AAN KERKRAADN.J. VAN AS Ek is as predikant geroep om die gemeente te bedien as priester, profeet en koning en as dissipel. As PRIESTER moet ek gedurig op God fokus en in ‘n noue verhouding met Hom leef deur gereeld Bybel te...

Monty Sahd

Verslag aan die Bestuursraad/Bedieningskomitee oor die VBO-werkswinkel oor Geestelike Leierskap gehou te Stellenbosch-Wes op 11-13 Maart 2008 1. Aanbieders en Inhoud Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied. Coenie...

Christo van Staden

VBO 1 Geestelike Leierskap 1. Wat het jy vir jouself geleer? Dit was vir my baie kosbaar om maar net weer te besef dat die Here my geroep het teen alle natuurlike aanlegte en verstaan van myself in!.Dit was lekker om dit met ander te kon deel en dit sommer weer vir...

Christo Botha

Geestelike leierskap 11 – 13 Maart 2008 • Wat het jy (vir jouself) geleer? › Ons gesprek oor en besoek by ons roeping help my baie op die oomblik. Aanvanklik het ek nie geglo dat daar iets is wat ek nie al gesien of gehoor het nie (rondom my roeping). MAAR, hoe meer...

Carel Smith

VBO Werkswinkel 11-13 Maart 2008 StellenboschGeestelike leierskap Laat ek begin deur te sê baie dankie vir Coenie, Braam en almal wat betrokke was by die skep van VBO vir ons predikante. Dit is so nodig om ons ingelig, opgeskerp en bemoedig te hou vir die tyd waarin...

Geestelike leierskap Maart 2008

Coenie Burger en Braam Hanekom het die werkswinkel oor die twee en ’n halwe dag aangebied. Coenie Burger het die volgende temas behandel: Om weer ja te sê vir Christus en die evangelieOm weer ja te sê vir my roeping as predikantOm weer ja te sê vir my roeping in my...

Monty Sahd

Monty Sahd Skriba Kuratorium Ek werk tans deeltyds by die Kuratorium waar ek verantwoordelik is vir die finansies en die administrasie. Dit is ‘n voorreg om op so ‘n wyse betrokke te wees by die opleiding van die studente wat hulle voorberei vir die...