{ARGIEF}

Ek is ‘n vrou.
Ek is uniek geskep deur God
en ‘n plek in hierdie lewe gegee –
‘n ruimte om te mag wees.
Die hele wêreld het gewag
dat ek gebore moet word.Ek is ‘n vrou.
God se reis met my,
deur die goeie en die slegte,
het my voorberei om
vry langs ander te mag staan –
sonder skaamte en vals onderdanigheid.Ek is ‘n vrou.
God gee my mense wat my liefhet,
my ondersteun en my innooi.
Ek ontdek vriende wat betroubaar is,
en daar is vir my –
‘n tweede moederhuis
Ek is ‘n vrou.
God se Gees maak my sterk
en ek tree in in hierdie krag,
ek dra hoop en lewe,
ek kyk die wêreld in die oë
en omarm my volle menswees.
Ek is ‘n vrou.
God berei my voor vir iets groter as myself
en gee my drome van liefde en billikheid.
Ek gee myself hiervoor,
maak my hart en arms oop sodat
God nuwe lewe deur my kan skep.
Ek is ‘n vrou,
uniek geskep deur God.
Amen
I am a woman.
I am uniquely created by God
and given a place in this life –
a space to be real.
The whole world waited
for me to be born.I am a woman.
God’s journey with me,
through the good and the bad,
prepared me
to stand freely next to others –
shamelessly and without false obedience.I am a woman.
God gave me people who love me,
support me and invite me in.
I found friends who are reliable,
and who are there for me –
a second home.
I am a woman.
God’s Spirit makes me strong,
I step into this power,
I carry hope and life,
I look the world in the eye,
and embrace my whole being.I am a woman.
God prepared me for something bigger than myself and
gave me dreams of love and fairness.
I give myself to this,
open my heart and arms so that
God can create new life through me.
I am a woman,
uniquely created by God.
Amen
 Ndingumfazi.
Ndidalwe ngendlela eyodwa nguThixo.
ndaza ndanikwa indawo kobu bomi-
indawo yokuba ndiphile kuyo.
Ihlabathi lilonke lalinda
Ukuba ndide ndibe ndizelweNdingumfazi.
Uhambo luka Thixo nam,
Kwezintle nezimbi,
undilungiselele ukuze
ndibe nokuma ndikhululekile ecaleni kwabanye –
Ndingenazintloni nokuthobeka okunganyanisekanga .Ndingumfazi.
UThixo undinika abantu abandithandayo,
uyandixhasa andimemele ngaphakathi.
Ndifumana abahlobo abanyanisekileyo,
kukho kum–
indlu yesibini yomntu oyinkosikazi
Ndingumfazi.
UMoya kaThixo uyandomeleza
kwaye ndihamba kula mandla,
ndiphethe ithemba nobomi,
ihlabathi ndilijonga emehlweni
kwaye uyandixhobisa ukuze ndibe ngumntu onesidima esipheleleyo
Ndingumfazi.
UThixo undilungiselela  izinto ezinkulu
kwaye undinika amaphupha othando nokulungileyo.
Ndiyazinikela koku,
yivule intliziyo yam neengalo zam ukuze
uThixo adale ubomi obutsha ngam.
Ndingumfazi,
Odalwe ngendlela eyodwa nguThixo.
Amen
 logo