{ARGIEF}

Die woordjie, etiek , is afgelei van die Griekse woord ethos, wat habitat beteken. Die woord verwys oorspronklik na die habitat, die woonplek, van diere. In die habitat voel die diere veilig en geborge. Daar geniet hulle sorg en omgee. Daar kry hulle die geleentheid om te ontwikkel en om te blom. Hierdie veilige habitat herinner ‘n mens aan die woorde van Jesaja 32 verse 17 en 18: …

Wanneer ons vandag oor etiek en moraliteit praat, dink ons aan die soort samelewing wat ons graag wil hê. Ons droom van ‘n samelewing wat werklik ‘n habitat vir al die lede daarvan is. Ons stel as ideaal ‘n samelewing waar almal beskerming en veiligheid geniet, waar almal geborge voel en met menswaardigheid leef. Ja, etiese spreke verwys na die visie van ‘n samelewing van geregtigheid en vreugde vir alle mense en selfs vir die natuurlike omgewing ook.

In Suid-Afrika se Handves van Menseregte word waardes uitgespel wat ons visie en droom vir Suid-Afrika weerspieel. Ons droom van ‘n Suid-Afrika waar alle mense se menswaardigheid erken en gerespekteer word. Ons droom van ‘n Suid-Afrika waar daar geregtigheid heers, ‘n Suid-Afrika waar almal vryheid en gelykwaardigheid ervaar, en ‘n Suid-Afrika waar die angswekkende klowe van ongelyke verspreiding van hulpbronne en basiese lewensmiddele  verdwyn en waar daar ekwilibrium en ewewig is. Ja, ons droom van ‘n Suid-Afrika waar mense hul verskillende talente kan ontwikkel en ontplooi ter wille van hul eie geluk, en vir die welwees van hul medemens.

Mense van verskillende godsdienstige en sekulêre gelowe betuig instemming met hierdie visie van ‘n samelewing wat ‘n habitat is vir al sy mense, en vir die natuurlike omgewing. Al hierdie godsdienstige en sekulêre tradisies stem saam dat veral drie sentrale waardes noodsaaklik is vir ‘n sogenaamde goeie samelewing. Die waardes is respek vir die lewe, respek vir die waarheid, en respek vir die ander persoon, vir haar liggaam en vir haar eiendom.

Alle gelowe, en alle samelewingsektore, onder andere skole en opvoedkundige instansies, die media, sport en kultuurliggamme, koester hierdie droom. Ons hou die visie lewendig van die samelewing as ‘n habitat vir almal, ‘n veilige hawe vir almal. En ons almal werk onverpoosd en met entoesiasme aan die bou van ‘n samelewing van geregtigheid, vrede en vreugde vir almal, ‘n samelewing van respek vir die lewe en vir die waarheid, en ‘n samelewing van respek vir mekaar.

<em>Liewe Heer, maak Suid-Afrika ‘n habitat waar almal blom, mens, dier en omgewing. Liewe Here, maak die ganse wêreld ‘n veilige habitat.</em>