{ARGIEF}

Disciple3

Dissipelvorming

Disciple

Tydens die Sinode van Wes-en Suidkaap se sitting vroeër vanjaar, het daar onder die vleuels van die Diensgroep vir Toerusting ‘n nuwe Taakspan tot stand gekom: Die Taakspan vir Dissipelvorming (vroeër Lidmaatbemagtiging).  Hierdie taakspan fokus op lidmate, en hoe om hulle toe te rus en te bemagtig in hulle gemeentes.
Die eerste vergadering van hierdie groep, wat bestaan uit predikante sowel as lidmate, was ingerig as ‘n dinkskrum. Johan Kotze het aan die hand van Design Thinking die groep gefassiliteer om hulle potensiaal as groep te begin ontsluit.
[widgetkit id=189608]
Hier is opmerkings van ‘n paar van die taakspanlede:

GROEI.  Dis wat ek beleef het, want ek is uit my verwysingsraamwerk geneem na ‘n visie van ‘n perfekte wëreld waar mense in harmonie moet saamleef. Ek was meegevoer deur Johan se strategiese denke proses en was verbaas oor die kennis van die ander dominees (wat eintlik nice ouens was met ‘n sin vir humor!)
Ek glo dat die span ‘n goeie plan kan saamstel. (Alewyn, lidmaat)
Die eerste ontmoeting van dié sinodale taakspan was ‘n energerende ervaring wat met groot kundigheid deur Johan Kotze gelei is. Dit is, myns insiens, ʼn groot voorreg om saam met ander lidmate insette tot die kern-saak van dissipelvorming te kan lewer. Ek glo en vertrou dat hierdie die beginpunt is van ʼn voortdurende proses waar elkeen van ons ʼn geringe bydrae kan maak tot ʼn gesprek wat die breër kerkverband kan verryk. (Marcell Mey, predikant)
My belewenis was, dat die taakspan regtig ernstig is om die hartklop van God te soek en nie net op ‘n “formule” wil besluit om dissipels te vorm nie. Die vergadering het my nuwe energie gegee en hoop vir ons kerk.
Wat gaan die impak wees… Dissipelskap gaan ons nie net help om mense nader aan die Here te kry nie, maar ook help om beter met mense om te gaan. Dissipelskap herstel en verdiep verhoudings. Dit kweek egte, eerlike verhoudings. (Elcshé, Predikant)
Ek het dit eerstens geniet om my ervaringe binne die gemeente met ander te kon deel en te sien hoe ons almal met min of meer dieselfde bekommernisse en uitdagings sit. Dit het my egter ook moed gegee om te weet dat ek nie alleen met hierdie uitdagings sit nie.
Ek het ook die samestelling van die groep baie geniet. Ek dink ons het die vermoe om mekaar bietjie uit te daag en verder te laat dink.
Ek is entoesiasties oor die dinge waaroor ons droom vir 2016. Ek glo dat indien ons dit toegepas kry, dit ’n wonderlike hulpmiddel in gemeentes sal kan wees. (Marietjie, predikant)
As iemand iets vir die taakspan wil stuur as bydrae/nadink/voorstel kan julle dit gerus doen. Kontak die voorsitter deur hier te kliek: Jannie le Roux