{ARGIEF}

Laai die tabel van fokustekste hier af in Word formaat:
Fokustekste 2013-2014.

 

Sondag

Datum

 

Sleutelteks

Ander tekste

1 Eerste Sondag in Advent 1 Desember 2013 Jesaja 2:1-5 Psalm 122Romeine 13:11-14
Matteus 24:36-44
2 Tweede Sondag in Advent 8 Desember 2013 Jesaja 11:1-10 Psalm 72:1-7, 18-19Romeine 15:4-13
Matteus 3:1-12
3 Derde Sondag in Advent 15 Desember 2013 Jesaja 35:1-10 Psalm 146:5-10Jakobus 5:7-10
Matteus 11:2-11
4 Vierde Sondag in Advent 22 Desember 2013 Jesaja 7:10-16 Psalm 80:1-7, 17-19Romeine 1:1-7
Matteus 1:18-25

 

5* Kersfeesdiens 25 Desember 2013 Jesaja 62:6-12 Psalm 97Titus 3:4-7
Lukas 2:(1-7) 8-20

 

6 Sondag na Kersfees 29 Desember 2013 Matteus 2:13-23 Jesaja 63:7-9Psalm 148
Hebreërs 2:10-18
     
7* Epifaniefeesdiens 5 Januarie 2014 Matteus 2:1-12 Jesaja 60:1-6Psalm 72:1-7, 10-14
Efesiërs 3:1-12
     

8

Eerste Sondag ná Epifanie 12 Januarie 2014 Matteus 3:13-17 Jesaja 42:1-9Psalm 29
Handelinge 10:34-43
9 Tweede Sondag ná Epifanie 19 Januarie 2014  Johannes 1:29-42 Jesaja 49:1-7Psalm 40:1-11
1 Korintiërs 1:1-9
 
10 Derde Sondag ná Epifanie 26 Januarie 2014 Matteus 4:12-23 Jesaja 9: 1-4Psalm 27:1, 4-9
1 Korintiërs 1:10-18
 
11 Vierde Sondag ná Epifanie 2 Februarie 2014 Matteus 5:1-12 Miga 6: 1-8Psalm 15
1 Korintiërs 1:18-31

 

12

Vyfde Sondag ná Epifanie 9 Februarie 2014

Matteus 5:13-20

Jesaja 58:1-9a [9b-12]Psalm 112:1-9 [10]
1 Korintiërs 2:1-12 [13-16]

 

13

Sesde Sondag ná Epifanie 16 Februarie 2014

Matteus 5:21-37

Deuteronomium 30:15-20Psalm 119:1-8
1 Korintiërs 3:1-9

 

14

Sewende Sondag ná Epifanie 23 Februarie 2014

Matteus 5:38-48

Levitikus 19:1-2, 9-18Psalm 119:33-40
1 Korintiërs 3:10-11, 16-23

 

15*

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens 2 Maart 2014 Matteus 17:1-9 Eksodus 24:12-18Psalm 2
2 Petrus 1:16-21

16

Aswoensdag 5 Maart 2014 Matteus 6:1-6, 16-21 Joël 2:1-2, 12-17Psalm 51:1-17
2 Korintiërs 5:20b- 6:10

 

 

17

Eerste Sondag in Lydenstyd 9 Maart 2014 Matteus 4:1-11 Genesis 2:15-17, 3:1-7Psalm 32
Romeine 5:12-19

 

 

18

Tweede Sondag in Lydenstyd 16 Maart 2014 Johannes 3:1-17 Genesis 12:1-4aPsalm 121
Romeine 4:1-5, 13-17
     

19

Derde Sondag in Lydenstyd 23 Maart 2014 Johannes 4:5-42 Eksodus 17:1-7Psalm 95
Romeine 5:1-11

 

20

Vierde Sondag in Lydenstyd 30 Maart 2014 Johannes 9:1-41 1 Samuel 16:1-13Psalm 23
Efesiërs 5:8-14
21 Vyfde Sondag in Lydenstyd 6 April 2014 Johannes 11:1-45 Esegiël 37:1-14Psalm 130
Romeine 8:6-11

 

22* Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens 13 April 2014 Matteus 26:14-27:46 (Palm) Psalm 118:1-2, 19-29Matteus 21:1-11
(Passie) Jesaja 50:4-9a
Psalm 31:9-16
Filippense 2:5-11
of Matteus 27:11-54

 

 

Maandag van Groot Lydensweek 14 April 2014

Johannes 12:1-11

Jesaja 42: 1-9Psalm 36: 5-11
Hebreërs 9:11-15

 

 

Dinsdag van Groot Lydensweek 15 April 2014

Johannes 12:20-36

Jesaja 49: 1-7Psalm 71: 1-14
1 Korintiërs 1:18-31

 

 

Woensdag van Groot Lydensweek 16 April 2014

Johannes 13:21-32

Jesaja 50: 4-9aPsalm 70
Hebreërs 12:1-3

 

 

Wit Donderdag 17 April 2014

Johannes 13:1-17, 31b-35

Eksodus 12:1-4, [5-10], 11-14Psalm 116:1-2, 12-19
1 Korintiërs 11:23-26

 

20* Goeie Vrydag – Feesdiens 18 April 2014

Johannes 18:1-19:42

Jesaja 52:13-53:12Psalm 22
Hebreërs 10:16-25
of Hebreërs 4:14-16; 5: 7- 9

21*

Paasfees 20 April 2014 Handelinge 10:34-43 Jeremia 31:1-6 ; Psalm 118:1-2, 14-24 Kolossense 3:1-4; Johannes 20:1-18 of
Matteus 28:1-10

 

 

22

Tweede Sondag van Paastyd 27 April 2014 Handelinge 2:14a, 22-32 Psalm 161 Petrus 1:3-9

Johannes 20:19-31

 

 

23

Derde Sondag van Paastyd 4 Mei 2014 Handelinge 2:14a, 36-41

Psalm 116:1-4, 12-191 Petrus 1:17-23

Lukas 24:13-35

 

 
24 Vierde Sondag van Paastyd – Goeie Herdersondag 11 Mei 2014 Handelinge 2:42-47

Psalm 231 Petrus 2:19-25

Johannes 10:1-10

   

25

Vyfde Sondag van Paastyd 18 Mei 2014 Handelinge 7:55-60 Psalm 31:1-5, 15-161 Petrus 2:2-10

Johannes 14:1-14

 

 
26 Sesde Sondag van Paastyd – Arbeidsondag 25 Mei 2014 Handelinge 17: 22 – 31 Psalm 66: 8- 201 Petrus 3:13-22

Johannes 14:15-21

 

 
27* Hemelvaart – Feesdiens – Pinkster begin 29 Mei 2014 Handelinge 1:1-11 Psalm 47 of Psalm 93Efesiërs 1: 15-23
Lukas 24: 44-53
     

 

28 Sewende Sondag van Paastyd –Omgewingsondag 1 Junie 2014 Handelinge 1:6-14 Psalm 68:1-10, 32-351 Petrus 4:12-14; 5:6-11
Johannes 17:1-11
 

 

29* Pinksterfees

8 Junie 2014

Handelinge 2:1-21 Psalm 104:24-34, 35b1 Korintiërs 12:3b-13
Johannes 20:19-23 of Numeri 11:24-30
Handelinge 2:1-21; Johannes 7:37-39
     
30 Eerste Sondag van KoninkrykstydDrie-eenheidsondag Feesdiens 15 Junie 2014 Matteus 28:16-20 Genesis 1:1-2:-4aPsalm 8
2 Korintiërs 13:11-13
   
31 Tweede Sondag in Koninkrykstyd 22 Junie 2014 Matteus 10:24-39 Genesis 21:8-21Psalm 86:1-10, 16- 17
Romeine 6:1b-11
     
32 Derde Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2014 Matteus 10:40-42 Genesis 22:1-14Psalm 13
Romeine 6:12-23
   
33 Vierde Sondag in Koninkrykstyd 6 Julie 2014 Matteus 11:16-19, 25-30 Genesis 24:34-38, 42-49, 58-67Psalm 45:10-17 of Hooglied 2:8-13
Romeine 7:15-25a
   
34 Vyfde Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2014 Matteus 13:1-9, 18-23 Genesis 25:19-34Psalm 119:105-112
Romeine 8:1-11
   
35 Sesde Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2014 Matteus 13: 24-30, 36-43 Genesis 28:10-19aPsalm 139:1-12, 23-24
Romeine 8:12-25
   
36 Sewende Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2014 Matteus 13:31-33, 44-52 Genesis 29:15-28Psalm 105:1-11, 45 of Psalm 128
Romeine 8:26-39
   
37 Agste Sondag in Koninkrykstyd 3 Augustus 2014 Romeine 9:1-5 Genesis 32:22-31Psalm 17:1-7, 15
Matteus 14:13-21
   
38

Negende Sondag in Koninkrykstyd

10 Augustus 2014 Romeine 10:5-15 Genesis 37:1-4, 12-28Psalm 105:1-6, 16-22, 45b
Matteus 14:22-33
     

39
Tiende Sondag in Koninkrykstyd 17 Augustus 2014 Romeine 11:1-2a, 29-32 Genesis 45:1-15Psalm 133
Matteus 15:[10-20], 21-28
   
40 Elfde Sondag in Koninkrykstyd 24 Augustus 2014 Romeine 12:1-8 Eksodus 1:8-2:10Psalm 124
Matteus 16:13-20
   
41 Twaalfde Sondag in KoninkrykstydBarmhartigheidsondag 31 Augustus 2014 Romeine 12:9-21 Eksodus 3:1-15Psalm 105:1-6, 23-26, 45c
Matteus 16:21-28

 

 

42

Dertiende Sondag in Koninkrykstyd 7 September 2014 Romeine 13:8-14 Eksodus 12:1-14Psalm 149
Matteus 18:15-20
 
43 Veertiende Sondag in Koninkrykstyd 14 September 2014 Romeine 14:1-12 Eksodus 14:19-31Psalm 114 of Eksodus 15:1b-11, 20-21
Matteus 18:21-35
     

44

Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd 21 September 2014 Matteus 20:1-16 Eksodus 16:2-15Psalm 105:1-6, 37-45
Filippense 1:21-30
 
45 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd 28 September 2014 Matteus 21:23-32 Eksodus 17:1-7Psalm 78:1-4, 12-16
Filippense 2:1-13
 
46 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd 5 Oktober 2014 Matteus 21:33-46 Eksodus 20:14, 7-9, 12-20Psalm 19
Filippense 3:4b-14
   
47 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd 12 Oktober 2014 Matteus 22:1-14 Eksodus 32:1-14Psalm 106:1-6, 19-23
Filippense 4:1-9
     
48 Negentiende Sondag in Koninkrykstyd  19 Oktober 2014 Matteus 22:15-22 Eksodus 33:12-23Psalm 99
1 Tessalonisense 1:1-10
   
49 Twintigste Sondag in Koninkrykstyd –Hervormingsondag 26 Oktober 2014 Matteus 22:34-46 Deuteronomium 34:1-12Psalm 90:1-6, 13-17
1 Tessalonisense 2:1-8
   
  Herinnering van die afgestorwenes 1 November 2014   Openbaring 7:9-17Psalm 34:1-10, 22
1 Johannes 3:1-3
Matteus 5:1-12
     
50 Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2014 Matteus 23:1-12 Josua 3:7-17Psalm 107:1-7, 33-37
1 Tessalonisense 2:9-13

 

 

51

Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

9 November 2014

Matteus 25:1-13 Josua 24:1-3a, 14-25Psalm 78:1-7
1 Tessalonisense 4:130-18

 

52 Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd –

16 November 2014

Matteus 25:14-30 Rigters 4:1-7Psalm 123
1 Tessalonisense 5:1-11
   

53

Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

23 November 2014 Matteus 25:31-46 Esegiël 34:11-16, 20-24Psalm 100
Efesiërs 1:15- 23