Hilde Liebenberg van Bonnievale het 'n geletterdheidspakket saamgestel wat bestaan uit lesse wat spesifiek gebruik kan word om volwassenes wat nie op skool was nie, binne 'n jaar te leer lees en skryf. Die pakket is verbruikersvriendelik –  elke les is woord vir...

read more