{ARGIEF}

Koinonia en Geloofsvorming in gemeentes (VBO-14)

Laai Registrasievorm hier af

Aanbieder:              Nico Simpson
Datum:                    11–13 Sept
Plek:                       Stellenbosch
Koste:                     Sien registrasievorm

Hierdie kursus fokus op hoe om diep te connect, veilige ruimtes vir mense te skep en koinonia te bevorder. Dit is ‘n interaktiewe kursus wat deur video’s, connecting-prosesse en groep-gesprek nadink oor deep connection en die herstel van verhoudings in ons tyd. Die fokus is op hoe om kerk te wees vir mense wat reeds opgegee het op die ge-organiseerde kerk. Die vraag is: Hoe kan ons regte mense liefhê? Hoe kan ons ander leer om dit te ook te doen?

Die uitgangspunte van die kursus is Appreciative Inquiry, Gestuurde Teologie, Emerging Church-‘beweging’ en Volwasse-leer metodiek. Daar gaan klem gelê word op die groepsdinamika, narratiewe prosesse en die inoefening van verhoudings-vaardighede. Ons gaan mekaar help met wat ‘ge-unlearn’ moet word om weer nuut te kan connect.

Sessie 1: Skep van ‘n leeromgewing “Niemand kan enigiemand iets leer nie”
Sessie 2: Magsverhoudings onder die vergrootglas “Om die ander se eiland te besoek”
Sessie 3: Blokkerende kragte “Jy kan net verander wat jy erken”
Sessie 4: Little Habits en Sacred Texts “Wat ons oor en oor doen wat ‘n verskil maak”
Sessie 5: Skep van hoop in verhoudings “What is wildly important?”
Sessie 6: Connecting without words “Simbole en Metafore as kreatiewe verhoudings-taal”
Sessie 7: Unstructuring structures “Verhoudings-gefokusde struktuur”
Sessie 8: Skep van veilige ruimtes “A journey of un-learning”
Sessie 9: Om ’n ‘stem’ te hê “Stating your position”
Sessie 10: Gurro-gesprekke “Ant-steps vir die pad vorentoe”
Sessie 11: Skep van ’n waardeer-kultuur