{ARGIEF}

Egskeidingsherstel Fasiliteerdersopleiding

Die uitdaging om mense wat deur die krisis van ‘n egskeiding werk, by te staan, is ‘n missionale geleentheid om genade en vergifnis prakties te maak. Dis ‘n pastorale bediening wat met baie geduld en begrip deel raak van seerkry-verhale om Goddelike genesing en herstel te vestig.
Die Opleidingskursus vir Fasiliteerders fokus op die volgende:

  • Oorsig oor een van die moontlike prosesse vir emosionele genesing na ‘n egskeiding
  • Praktiese riglyne vir die vestiging van ‘n Egskeidingsherstelgroep in jou gemeente
  • Saam dink oor die teologie van die huwelik en egskeiding

Die opleidingsgeleentheid is gefokus op predikante en ander gemeenteleiers wat verantwoordelik is vir die bediening aan voorheen-getroude persone in hulle gemeentes.
Die kursusgids wat aan deelnemers beskikbaar gestel word, vorm die basis van die fasiliteerdersopleiding. Die gedagte is dat die fasiliteerders die kursusgids dan weer by hulle gemeentes dupliseer as hulle die kursus aanbied.
Die fasiliteerdersgids gaan uiteindelik bestaan uit die powerpoints wat deurgewerk word wanneer die deelnemers die fasiliteerdersopleiding doen.

Waar: Communitas
Wanneer: 25-27 Julie
Aanbieder: Guillaume Smit
Skryf in voor of op 14 Julie
Kliek hier vir ‘n inskrywingsvorm: 12 – Egskeidingsherstel Opleiding