{ARGIEF}

Berading met behulp van Facebook

Het jy geweet jy kan sosiale mediums (met spesifieke verwysing na Facebook en Instagram) gebruik in die beradingsproses met jongmense?
Op 19-21 Junie 2018 kan jy kom deelneem aan ‘n kursus wat  ingerig word as ‘n baie praktiese werkswinkel oor die beradingsproses met jongmense wat gebruik maak van Facebook en Instagram. Die oogmerk is psigiese asook geestelike groei by jongmense wat algemene funksionering verbeter.
Hierdie is ‘n praktiese kursus en daarom gaan die deelnemers gedurende die kursus:

  • Nuwe Facebook profiele skep en dit ondersoek
  • Geleentheid kry om ander se profiele te ontmasker
  • Gevallestudies aanhoor en praktiese raad inwin
  • ‘n Rollespel waarneem om sekere aspekte van die beradingsproses te beklemtoom wat gebruik maak van Facebook
  • Selfbewuswording versterk en vaardighede leer om onbewustelike prosesse te ondersoek met behulp van Facebook en Instagram
  • Self ervaar hoe daar op ‘n buigbare en nie-bedreigende wyse gekyk word na hul eie eie psigiese en geestelike funksionering en groei te stimuleer ten opsigte van identiteit, verhoudings asook emosionele verwonding en trauma.

Ons hoop deelnemers gaan met die volgende uit die werkswinkel stap:

  • ‘n Nuwe gemaklike benadering om met jongmense te werk en hulle te kan nooi om deel te word van die beradingsproses op ‘n nie-bedreigende wyse.
  • Nuwe insigte om psigiese en geestelike groei by jongmense te stimuleer en gevolglik beter funksionerende individue
  • Praktiese kennis en vaardighede wat hulle wil gaan toepas tydens die werk met jongmense

Belangrik: ter wille van die praktiese aard van die kursus moet jy enige twee foto’s saambring (van jou verlede)
 Sien jou daar!!!

 

Om in te skryf, kliek hier vir die vorm VBO9 Berading mbv Facebook en
stuur die voltooide inskrywingsvorm dan saam met die betaalbewys na Wilmavóór 12 Junie 2018