{ARGIEF}

  1. In die Koninkryk is meer-kulturele geloofsgemeeskappe normaal en monokulturele geloofsgemeenskappe abnormaal.
  2. In Suider Afrika is meer kulturele geloofsgemeenskappe ‘n groeiende realiteit waarvan baie gelowiges ongelukkig uitgesluit is.
  3. Meer kulturele geloofsgemeenskap is ‘n Missio Dei
  4. In ‘n meerkulturele geloofsgemeenskap word kulturele voorkeure en taboes vloeibaar, en vind ransformasie van houdings en uitgangspunte plaas.
  5. Kultuurmeerderwaardigheid is een van die grootste uitdaging om meer kulturele geloofsgemeenskappe te bou.
  6. Meerkulturele geloofsgemeenskappe is broos en voel maklik blootgestel in die samelewing.
  7. In meerkulturele geloofsgemeenskappe word daar ‘n dieper identiteit in Christus gevorm as in monokulturele geloofsgemeenskappe.
  8. “Displacement” of gemeenskappe wat in liminaliteit is, is vrugbare grond vir die vorming van meer kulturele geloofsgemeenskappe.
  9. Meer kulturele geloofsgemeenskappe is ook sosiale gemeenskappe waarin saam eet, saam leef en saam bly baie belangrik is. Ons kan nie meer kulturele gemeenskappe vorm as ons net saam in ‘n erediens is nie.