Hier is 'n PowerPoint wat by Driehoek gemeente gebruik is, wat dit in meer detail verduidelik. Hier is 'n Teologiese verwoording van die praktiese gemeente-wees vir vandag vervat in hierdie ekklesiologie deur Chris van Wyk.Hier is nog 'n Teologiese verwoording deur...

read more