{ARGIEF}

Daar is die afgelope dae met goeie rede in die pers groot ophef gemaak van die verkiesing van Barack Obama as eerste swart president van die VSA. Van die kommentaar het daarop gesinspeel dat hy `n nuwe wêreldorde gaan inlui. Is dit so? Vir eers het hy genoeg moeilikheid by die huis om op te ruim. Om nou te verwag dat hy die wêreld gaan verander is nogal baie gevra.
My beskeie mening is egter dat sy verkiesing beslis reeds `n nuwe era aankondig. Die vraag is nie of hy die wêreld gaan verander nie. Sy verkiesing is veel eerder `n duidelike teken dat die wêreld reeds dramaties verander het en steeds besig is om te verander. Laat ek een voorbeeld gee.
Om te verstaan wat gebeur het moet jy die rol van die Amerikaanse president as grootse simbool binne die Amerikaanse geskiedenis en demokrasie verstaan. Wie al goeie eerstehandse blootstelling aan die VSA gehad het, sal weet watter ongelooflike aansien hierdie simbool binne hierdie samelewing geniet. Wanneer hierdie samelewing na jare van wit dominansie dus op `n dag besluit om met `n oorweldigende meerderheid hierdie simbool aan `n swart persoon toe te vertrou, moet jy weet dat baie dinge dramaties verander het.
Ja, sou `n mens kon redeneer, George Bush het met sy ongewildheid baie stemme aan Obama besorg, en ja, sou jy kon redeneer, dit moet ook vir jou `n aanduiding wees dat die demografie van die VSA besig is om dramaties te verander. Dit is alles waar, maar dit is nie genoeg om hierdie dramatise en merkwaardige gebeurtenis te verklaar nie. Die wêreld is inderdaad besig om onder ons neus te verander…