{ARGIEF}

Mediaberigte die afgelope maande het telkens verwys na gesprekke onder teoloë oor die opstanding van Christus, asook die aard daarvan. In die lig daarvan het die 10 moderators van die verskillende streeksinodes van die NG kerk `n gesamentlike verklaring uitgereik. Na aanleiding hiervan is ek deur `n joernalis genader met `n aantal vrae. Graag gee ek hier my antwoord:
Beste …
Dankie vir jou navraag. Ek reageer graag soos volg:
Ek dink dat ons reeds vinnig oor jou eerste vrae gesels het en dat ek jou die breë agtergrond gegee het. Miskien kan ek net byvoeg dat ons verklaring ten diepste bedoel is om `n pastorale getuienis teenoor onseker lidmate te wees. Ek meen dat die eerste paragrawe van ons verklaring tog duidelik sê hoe ons voel en ook nodige agtergrond gee. Ben du Toit se skrywe aan gemeentes antwoord ook jou vraag oor hantering.
Op jou 5e vraag antwoord ek graag soos volg:
Ek verwys jou eerstens na Francois Wessels se boek wat pas die Andrew-Murray prys gewen het: Wie was Jesus regtig? Ek dink dit dra besondere gewig. Hierin bespreek hy op opvattende wyse ook die opstanding van Christus en die historiese getuienis daarom.
Maar om by jou vraag oor die evangelies en die opstanding uit te kom. Ek verstaan die vraag dalk nie goed nie. As ek na al vier die evangelies kyk, is dit vir my baie duidelik dat al vier, weliswaar in verskillende woorde, na die een werklikheid kyk. Al vier evangelies getuig daarvan DAT Christus opgestaan het.  Nie een sê presies HOE dit gebeur het nie. Dit is deel van die Goddelike misterie – Die ondeurgrondelikheid van God self.
Dit is wat ek glo. Ek glo onwrikbaar dat Christus opgestaan het. Dit maak saam met Sy kruisiging deel uit van die kern van ons geloof. Dit is ons hoop en open bonatuurlike moontlikhede ook in my alledaagse lewe. As jy dit wegneem, vervaag die Christelike geloof tot nog `n mooi ideologie met navolgenswaardige idees. Vir Christene was die opstanding oor eeue meer. Dit was `n besondere bron van hoop. Vra maar vir ons swart medegelowiges wat Paasfees vier op `n manier wat my inspireer en jaloers laat. Hulle sal dit beaam.
Vriendelike groete
 
BRAAM HANEKOM