{ARGIEF}

In turbulente waters en tye is mense geneig om eers net na hulle eie belange te kyk. Dis die oer-instink vir selfpreservering. Gesonde leierskap klim ‘n trappie hoër as selfbelang en vra na die beste belang vir almal. Hierdie leierskap verstaan dis nie iets wat jy alleen kan doen nie. Dit verg ‘n span.

Hoekom kan spanne in turbulente tye dikwels nie so lekker en effektief saamwerk nie?

Ek lees by Tom Humbarger:

Patrick Lencioni het by die World Congress for Business Analysts die volgende oor spanwerk te sê gehad oor wat hy noem (ook in boekvorm): The Five Dysfuncions of a Team. Hy skets dit in ‘n driehoek met Verlies aan Vertroue heel onder, dws as die grootste!

Tom noem (in hakies) Lencioni se aanbevelings watter rol leiers moet neem.

1. Verlies aan vertroue (gaan eerste)

2. Vrees vir konflik (myn vir konflik)

3. Gebrek aan verbintenis “commitment” (forseer helderheid en sluiting/genesing “closure”)

4. Vermyding van verantwoordbaarheid “accountability” (konfronteer moeilike sake)

5. Onoplettendheid “inatttention” vir detail (fokus op kollektiewe uitkomste)

http://www.irise.com/blog/index.php/2007/11/15/wcba-patrick-lencioni-highlights-the-five-dysfunctions-of-a-team/