{ARGIEF}

Seminarium kalender vir jaargroepe 1 en 2

1.    26 Jan -3 Febr: Eerstejaars verwelkomings/orienteringsweek.
2.    26 Jan-1 Febr  Verwelkomingsprogram van Studente by Fakulteit Teologie
a.    26 11:30 Dekaan ontmoet eerstejaars en ouers kuratoria lig ouers in oor Program in Bedieningsvorming.
b.    31 jan 12:30-14:00 Kuratoria ontmoet Eerstejaars
3.    2012 Inskrywing voor of op 6 Febr:   Eerste en tweedejaars skryf in vir Program in Bedieningsvorming by die Seminarium op of  voor 6 Febr 2011. Teologiese Dag 6 Febr:   Begin van klasse
4.    Kerklike opleiding vir 2012 se Derde-, Vierde- en Vyde-jaars volg die huidige program in Kerklike opleiding. Studente uit hierdie jaargroepe wat wil inskakel by die 60dae spiritualiteitsgroepe is welkom.
5.    Eerste en Tweedejaars: Roepingsvormingskamp  10-12 Febr 2012
6.    13 Febr-8 April 60dae geestelike vormingsgroep en individuele in-oefening loop tot Pase (8 April)
7.    Koppeling aan gemeentes:
a.    2012 se eerstejaars word in die Tweede kwartaal gekoppel aan Opleidingsgemeentes
b.    2012 se tweedejaars word reeds aan die begin van die jaar gekoppel aan ‘n Opleidingsgemeente en ‘n mentor. Daar word verwag van studente by die Seminarium verwag om jaarliks ten minste 100uur praktiese dienswerk in gemeentes te doen.
c.    Die diensleer van die Fakulteit sal in hierdie Opleidingsgemeentes plaasvind.
8.    Koppeling aan ‘n mentor:
a.    Studente kry elkeen ‘n mentor (leraar uit die kerk) met wie die student gereelde geprekke sal voer en prosesse deurloop.
9.    Uitreik: Eerstejaars gaan in Junievakansie (of neem deel aan ‘n uitreik wat deur die loop van die jaar plaasvind) op ‘n uitreik saam met hulle gemeente of ‘n ander gemeente van keuse
10.    Tweede Roepingsvormingsweek 16-23 Julie 2012