Wat is die vennootskap van gestuurde gemeentes?’n Netwerk van gemeentes wat die volgende visie deel: Om te luister na God se spesifieke roeping vir ons, om deur God gestuur te word en om deur die Heilige Gees bemagtig te word om deel te wees van God se sending...

read more