5 Februarie 2012 ~ Vyfde Sondag na Epifanie ~ 1 Kor 9:16-27 Is Paulus ‘n manteldraaier?  Of ‘n ja-broer?  Of  demonstreer hy vir ons ‘n lewe van oorvloed teenoor ‘n lewe van skaarste? ‘n Lewe van skaarste verwag nie te veel van die lewe of van mense...

read more