7 April 2013 ~ Tweede Sondag van Paastyd ~ Openbaring 1:4-8 Vir die volgende 5 Sondae word daar uit die Leesrooster oor Openbaring gepreek. Dit sal dus goed wees indien die prediker ʼn inleiding kan gee oor Openbaring en die hoorders kan begelei om die boek beter te...

read more