deur Suzette Jacobs & Jane van Zyl “Almagtige Vader, Skepper en Bron van alle goedheid, as ek vir U wil dankie sê, soek ek stamelend na woorde. Wie U is en wat U doen en hoe U gee, oortref taal. U oorweldig my; laat my sprakeloos ...”(Uit: Gebede wat raak van...

read more