{ARGIEF}

Bediening

Alfa pastorale program

ALFA PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAP SENTRUM  (GESTIG:1987) bied aan: ‘N JAARKURSUS IN PASTORALE OPLEIDING, BERADING EN GEMEENSKAPSDIENS  1 MAART 2017 TOT 28 FEBRUARIE 2018 (Teikengroep: Studente, predikante, jeugwerkers, onderwysers, maatskaplikewerkers,...

read more

Om geroep te wees

Teologiese Opleiding: Is jy dalk geroep?   'n Missionale Kerk dink wyer oor Bediening en Teologiese Opleiding 'n Missionale kerk dink wyer oor bediening en teologiese opleiding. 'n Missionale kerk is anders en bring verandering. 'n Missionale kerk is 'n kerk wat wil...

read more

Kursus oor die Doop

Doop en Bediening:     Ontvang wat vir julle gegee is   28-30 Julie 2015 Aanbieders: Andries Cilliers en Tinus van Zyl In hierdie kursus gaan die klem nie in die eerste plek op die verskille oor die doop val nie, maar eerder op wat die kerke in gemeen het en hoe ons...

read more

Om te wát met ʼn Gevorderde Sertifikaat?

    Waarom 9 kursusse in 3 jaar? Hoekom sal ek nodig hê dat iemand namens my besluit wat ek moet leer? So vra iemand oor die Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing, ʼn reeks kursusse wat jou oor ʼn tydperk van 3 jaar op ʼn nuwe leerkurwe neem. In hierdie tyd gaan...

read more

VBO Nuut en Geïntegreerd

Nuwe en Geïntegreerde Gevorderde Sertifikaat in Bedieningsvernuwing ʼn Gesamentlike projek van die drie VBO-sentra                                                       Ons begin in 2015 met ʼn nuwe, tweede groep wat die gevorderde Sertifikaatkursus in...

read more

Familiebediening-kursus op Hartenbos

  FAMILIEBEDIENING – hoe werk dit?   Hoe werk familiebediening in gemeentes, in huishoudings, in skole en binne 'n missionêre bediening in ons gemeentes? Wérk dit? In Richard Olson en Joe Leonard se boek: “A new day for family Ministry” maak hulle die stelling dat ’n...

read more

Hoe dink jy oor die Doop?

 Doop en Bediening Ontvang wat vir julle gegee is   Het jy vrae rondom die doop? Ons fokus so dikwels op die verskille tussen kerke oor hierdie saak - maar wat het die verskillende kerke in gemeen rondom die doop? Kom luister na Coenie Burger en Andries Cilliers...

read more

Hoe sien jy?

   Om te hoor, te voel … en (anders) te sien (Skryfkursus)   Die beroemde skrywer Joseph Conrad (1857–1924) (Heart of Darkness, Lord Jim) het op ’n keer oor sy taak as skrywer gesê: “My task is to make you hear, to make you feel, and, above all, to make you see. That...

read more