Opleiding van Brugpredikante   Brugpredikante Opleiding  1 : 7-9 Februarie 2017 Brugpredikante  Opleiding  2 : 24-26 April 2017  Wat is Brugbediening: In die verlede het dit dikwels gebeur dat wanneer ‘n gemeente vakant raak, die dienste van ‘n aflos-predikant bekom...

read more