16 Oktober 2011 ~ Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd Verder geluister: Mat 22:15-22 Ian Nell se eksegese en preekvoorstel rakende hierdie teksgedeelte is baie goed en kan met groot vrug gebruik word. Hier gaan stilgestaan word by goeie dinge wat die regering die...

read more