2 Sept 2012 ~ Veertiende Sondag in Koninkrykstyd: Mark 7:1–23 – ‘n Kerk sonder maniere Die gedeelte is een van talle twisgesprekke oor Joodse reinheidsgebruike in Markus.  In die verdere nadenke oor die gedeelte is dit dus belangrik om te vra...

read more