A Missional re-Imagining of the Church        Ds Danie Mouton, one of the editors, speaking   during the launch of the new book Cultivating Missional Change    Hier is die "knewel van 'n boek"soos Lambert Jacobs in sy resensie na die yslike stuk werk verwys het...

read more