10 Februarie 2013 ~ Sondag van verheerliking: Eksodus 34:29-35 Moses – Sluier en blink gesig; Ons - maskerdraers en verheerliktes Ek wil aan die hand van die aanhalings en opmerkings die Sondag van Verheerliking homileties inkleur en aktualis(eer).   Sluier is...

read more