Iemand vra my vandag om  'n gebed vir Suid Afrika  te skryf. In 'n tyd waar emosies dreig om hand uit te ruk, het ons Christelike leiding nodig!  In 'n land, waar mense nie meer na mekaar luister nie en waar emosionele opsweping hoogty vier -  Mag die Here ons met sy...

read more