25 November 2012 ~ Sondag van Christus die Koning ~ Neem beheer oor jou omstandighedeDaniël 7:9-18 Daniël het ‘n droom.  Dis nie ‘n droom soos wat ek of jy sal hê nie.  Wanneer ons droom, het ons òf ‘n nagmerrie wat ons laat wakker skrik, òf ‘n soet droom...

read more