Hoe kan FAMILIEBEDIENING werk in gemeentes, huishoudings, skole en binne 'n missionêre bediening? Ouers se verantwoordelikheid ten opsigte van hul kinders is 'n verbondsverantwoordelikheid.  Ouers is dus ongeag van hul toegerustheid die primêre geloofsbemiddelaars...

read more