{ARGIEF}

Getuienis

Derde Kwartaal VBO-kursusdatums

Hoe lyk die VBO-program vir die begin van die Tweede Semester? Sommer vanaf die eerste week van die nuwe kwartaal is daar interessante VBO-kursusse wat by ons Communitas-kantore aangebied word. Hier is ‘n kort opsomming van elkeen – kliek om verder te lees … 20-21 Jul...

read more

Multi-kulturele gemeentes?

Interkulturele Gemeente-wees   ‘n Konferensie oor multikulturele Gemeentes vind plaas op 22 – 23 Julie 2014 Dit word aangebied deur die Hugenote Kollege in samewerking met Communitas. Plek: Chrismar Villas / Bellville Dienssentrum, Jessiestraat , Bellville Die doel...

read more