22 September 2013 ~ Agtiende Sondag in Koninkrykstyd ~ Jer. 8:18-9:1 Uit hierdie week se teks kom drie gedagtes na vore: 1.     Hooploosheid as werklikheid In die geheel, lees die perikoop baie somber, neerslagtig en hooploos. Dit blyk dat die volk onder die oordeel...

read more