{ARGIEF}

inligting

Nuwe baadjie vir VBO Programboekie!

VBO Program 2019 Dit is nou net meer as tien jaar dat die A-Z beleid vir predikante goedgekeur is, en daar was doemprofete wat gesê het dat dit nie gaan werk nie. As ons egter nou na statistieke kyk (Sien die diagram in die voorwoord op p6!) kan ons sien daar is ʼn...

read more

Communitas Personeel 2020

www.communitas.co.za Noordwal-Wes 1, Stellenbosch Posbus 3322, Matieland, 7602 Diensgroep Gemeentebegeleiding Gielie Loubser PSD Gemeentebegeleiding 021-808 9293 083 234 2178 gielie@sun.ac.za Mathilda du Pisanie Gemeentebegeleiding Administratiewe Koördineerder...

read more