VBO 6 Om opnuut “Ja” te sê vir ons roeping en werk: Helende gesprekke oor die bediening 20-22 Aug, Hartenbos                             Aanbieder: Coenie Burger Die doel van dié kursus is om predikante te help om doelgerig verantwoordelikheid te neem vir hul...

read more