Die Toekoms van Missionale Teologie Prof Darrell Guder   30 April 2015 Hierdie oggendseminaar gaan oor die Toekoms van Missionale Teologie in die lig van die WRK en die NGK se onlangse beleidstukke oor missionale ekklesiologie. Die seminaar is ‘n opvolg van die...

read more