4 Julie 2010 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd: Gal. 6:11 – 16

Frederik Nel se eksegese en sy uitgebreide hantering van die teks is baie insiggewend en uitdagend. Dit bied goeie stof vir die saamstel van ‘n preek.

Die kruis van Christus wat sentraal in ons lewe behoort te staan, staan vir verlossing. Dit is dié simbool van genade en liefde en daarom ook vir goed-doen aan ander. Ook staan dit vir die in-nooi en verwelkoming van die ander. Dit behoort die voorskrif vir ons gesindheid teenoor ander te wees. Meer nog, dit is die kenteken van die soort spiritualiteit waaroor ons moet beskik.

read more