Sondag Aktueel ~ RSG  1(A): Waar, wanneer en deur wie word morele waardes gevestig? Die aanleer van persoonlike waardes werk die beste wanneer ouers van so vroeg as moontlik, en natuurlik voortdurend, hulle kinders met waardes help, hulle daaroor inlig, en goeie...

read more