MTh IN PRAKTIESE TEOLOGIE   Met 'n spesifieke fokus op Kontekstuele Pastorale Sorg en Berading 2019 - 2020   Die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, bied 'n tweejarige navorsings MTh in Praktiese Teologie aan (kontekstuele pastorale sorg). Die...

read more