Hulle sê 'n ekonomiese resessie is wanneer dit met jou buurman ekonomies sleg gaan. 'n Ekonomiese depressie is wanneer dit met jóú gebeur! Die ekonomiese resessie bring druk op meer as een vlak. In 'n poging om werk te behou of ten minste die inkomstevloei te...

read more