ʼn Eties Relasionele benadering  (kontekstueel)  as gerigtheid in huweliks-, gesins- en verhoudingpastoraat Die mens voor jou... terminaal; sterwend;  dwelmafhanklik; ontrou; vrolik; bedrywig... het ʼn konteks. Hy/sy is die kind van ʼn ma en ʼn pa en hulle van ʼn ma en ʼn...

read more