Die afgelope week het die Kweekskoolgebou gewemel van mense uit allerhande denominasies en gemeentes: Dit was die jaarlikse Winterskool wat aangebied is deur die Fakulteit Teologie aan die US, die Beyers Naudé Sentrum vir Publieke Teologie en Ekklesia (die ekumeniese...

read more