Gemeentes kan gerus hierdie belangwekkende verklaring van die SARK deel op hulle gemeenteblaaie of 'n kopie daarvan beskikbaar maak vir gemeentelede om te lees. Dit is uiters noodsaaklik dat gemeentes ingelig word tov die stem van die ekumeniese kerk oor staatskaping...

read more