Sondag  21 Maart  2010 - Vyfde Sondag in Lydenstyd Die Amerikaanse skrywer en akademikus, Tom Long, is iemand wie se werk ek graag lees en wat oor baie jare reeds ons teologiese kennis met goeie homiletiese literatuur verryk. Sy werke is ook nie onbekend in SA nie,...

read more