5 Junie 2011 - Sewende Sondag in Paastyd – Omgewingsondag 1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 ~ Wanneer een lid ly, ly almal Ek dink nie ons het enige idee, of ervaring van en besef die omvang en konsekwensies van dié lyding, waarna Petrus verwys nie. Die lyding wat meeste van...

read more