{ARGIEF}

vertroue

Kontekstuele Sertifikaatkursus

ʼn Eties Relasionele benadering  (kontekstueel)  as gerigtheid in huweliks-, gesins- en verhoudingpastoraat Die mens voor jou... terminaal; sterwend;  dwelmafhanklik; ontrou; vrolik; bedrywig... het ʼn konteks. Hy/sy is die kind van ʼn ma en ʼn pa en hulle van ʼn ma en ʼn...

read more

Here ek bid vir ons land

Iemand vra my vandag om  'n gebed vir Suid Afrika  te skryf. In 'n tyd waar emosies dreig om hand uit te ruk, het ons Christelike leiding nodig!  In 'n land, waar mense nie meer na mekaar luister nie en waar emosionele opsweping hoogty vier -  Mag die Here ons met sy...

read more

Hoe skep leiers ‘n kultuur van vertroue?

In 'n kultuur van vertroue gebeur alles vinniger. In 'n kultuur van wantroue is daar agterdog, moet oor alles weer gepraat word, die verlede word kort-kort afgestof, en die toekoms is onseker. As daar een aspek van leierskap is waaraan tans hard gewerk moet word, is...

read more