27 Junie 2010 – Vierde Sondag in Koninkrykstyd: Gal 5:1, 13-25

Die vrug van die Gees

Annes Nel het vir hierdie week ‘n baie goeie preekstudie uitgewerk. Dit kan met groot vrug gebruik word. Ek wil egter meer spesifiek ‘n paar opmerkings oor enkele van die vrugte van die Gees maak.

read more