deur Esther Blackaller Die Waarderingsonthaal het sy ontstaan in die 1970's/1980's met die doel om waardering te betuig teenoor afgetrede dames van die Vrouesendingbond wat onontbeerlike werk binne die Kerk se sendingaksies verrig het.  Mettertyd is getroude...

read more